Υπολογισμός μορίων 2019

Βήμα 1 – Επιλέξτε την Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού:

Βήμα 2 – Συμπληρώστε το βαθμό στα μαθήματά σας (0-20)

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ