Έρεισμα - Αλλάζουμε τα δεδομένα στη Γ' Λυκείου

 • Εκδόσεις Έρεισμα. 36 βιβλία καθηγητών μας για αφομοίωση της ύλης σε βάθος.
 • Υπεύθυνος Καθηγητής - Φύλλα παρακολούθησης απόδοσης μαθητών.
 • Ολιγομελή τμήματα μέχρι 8 μαθητές. Δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης γκρουπ 2-4 ατόμων
 • Ιδιαίτερα μαθήματα απευθυνόμενα σε μαθητές που επιθυμούν εξατομικευμένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες.
 • Ενισχύουμε με δωρεάν συμπληρωματικές ώρες μαθητές κάθε φορά που είναι απαραίτητη η πρόσθετη στήριξη.
 • Φροντίζουμε για την ομοιογένεια των τμημάτων με χρήση tests κατάταξης και λαμβάνοντας υπόψιν το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριων και τη σχολική τους επίδοση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη κάθε μαθητή με τον υπεύθυνο καθηγητή.
 • Προγραμματίζουμε εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης για κάθε τάξη, εκτός των διδακτικών ωρών, με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά, ακόμη και σε μαθητές που δεν φοιτούν στο φροντιστήριο μας.
 • Βρισκόμαστε σε άμεση και συστηματική ενημέρωση με τους γονείς, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μιλώντας πάντα με ειλικρίνεια.

Στα χειμερινά προγράμματα ολοκληρώνεται η ύλη σύμφωνα με το προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα του φροντιστηρίου. Στόχος μας είναι:

 • Η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.
 • Η επαρκής περίοδος επαναλήψεων πριν τις εξετάσεις.
 • Η συνεχής αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών ώστε να έχουμε μια πραγματική εικόνα.

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου
Στα ετήσια δίδακτρα περιλαμβάνεται το πιστοποιημένο σύστημα εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ψυχολογικής υποστήριξης και ασφαλιστικής κάλυψης του φροντιστηρίου ΈΡΕΙΣΜΑ.