ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017 – 2018

Όσοι μαθητές δε συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό μορίων για να ενταχθούν στη σχολή της 1ης επιλογής τους, αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία για να πετύχουν το στόχο τους.

Αξιοποιήστε την εμπειρία που αποκομίσατε από τις εξετάσεις και το πλεονέκτημα του ελεύθερου χρόνου σας, επιλέγοντας τα επιτυχημένα προγράμματα εντατικής προετοιμασίας του φροντιστηρίου ΕΡΕΙΣΜΑ .


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ