Έρεισμα – Αλλάζουμε την μελέτη στο Γυμνάσιο
DIGITAL CLASS

 

Το ΈΡΕΙΣΜΑ καινοτομεί και εξελίσσεται γι΄αυτό δημιούργησε ένα πρωτοποριακό κέντρο μελέτης και εκπαίδευσης για εφήβους βασιζόμενο στις νέες τεχνολογίες. Σε ένα χώρο εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα παρέχει την ιδανική λύση για μια άρτια και αποτελεσματική μελέτη σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα μέσω της χρήσης Η/Υ. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και η μάθηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του φροντιστηρίου ΕΡΕΙΣΜΑ επιλύει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του διαβάσματος αλλά και των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές.


Το κέντρο μελέτης ΕΡΕΙΣΜΑ – DIGITAL CLASS υπερτερεί διότι:

-  Ο μαθητής να μπορεί να μελετήσει ξεκούραστα και συγκεντρωμένα τα μαθήματα της επόμενης μέρας γρήγορα και αποτελεσματικά.

- Κάθε μαθητής μαθαίνει πώς να διαβάζει, να αυτενεργεί, να αναπτύσσει προσωπικές πρωτοβουλίες, κριτική σκέψη και κυρίως να αξιοποιεί στην συνέχεια τον ελεύθερο χρόνο του.

-  Οι μαθητές παρακολουθούνται από εξειδικευμένους καθηγητές που βρίσκονται εκεί για να επιβλέπουν, να εντοπίζουν τα κενά των μαθητών και να τους καθοδηγούν στη μελέτη τους, εξασφαλίζουν καλύτερες επιδόσεις.

- Δίνεται η δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης από τους γονείς της εκπαιδευτικής εξέλιξης του μαθητή (αποτελέσματα τεστ αξιολόγησης, χρόνος μελέτης).

-  Υπάρχει ψηφιακά επεξεργασμένο περιεχόμενο, με ηχογραφημένο όλο το υλικό σε όλη την έκταση και με χρήση όλων των ειδών πολυμεσικού περιεχομένου (γραφικά, βίντεο, animation) για την διεξοδική παρουσίαση φαινομένων και θεμάτων, κατάλληλη και για μαθητές που χρειάζονται ειδική μαθησιακή αντιμετώπιση.

- Παρέχονται εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ με σκοπό τη διερεύνηση του μαθησιακού προφίλ και την εκμάθηση τεχνικών διαβάσματος, αλλά και αξιολόγησης των γνωσιακών ικανοτήτων υπεύθυνες για την εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών. 

- Επιπλέον για τα παιδιά του δημοτικού παρέχεται εξειδικευμένο τεστ προσωπικότητας, συμπεριφοράς και μαθησιακών ικανοτήτων με σκοπό να βρεθούν οι τρόποι που το παιδί σας μπορεί να μάθει.


Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του κέντρου μελέτης ΕΡΕΙΣΜΑ περιλαμβάνονται:

-  Αναλύσεις κειμένων, συμπληρώματα θεωρίας, μεταφράσεις.

-  Εργασίες, δραστηριότητες, παραδείγματα, μεθοδολογίες.

-  Σχολιασμούς πηγών, φύλλα αξιολόγησης, επαναληπτικοί πίνακες.

-  Υποδειγματικά λυμένες όλες οι ασκήσεις των σχολικών βιβλίων με αναλυτική επεξήγηση, άλυτες ασκήσεις και επιπλέον λυμένες ασκήσεις.

-  Πλήθος τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού – διαμορφωτικού χαρακτήρα.